Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Indusert sputum: metode for diagnostikk av lungesykdom

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Indusert sputum (IS) er en ikke-invasiv metode som benyttes fil diagnostisering og oppfølging av kronisk lungesykdom. For flere pasientgrupper vil det være aktuelt å undersøke på sputum for å se om økt antall eosinofile celler kan indikere god effekt av inhalasjonssteroider.

For pasienter med astma eller KOLS kan det også være gunstig å monitorere og styre behandlingen ved gjentatte sputumprøver, skriver Johny Kongerud og Liv Ingunn Bjoner Sikkeland i Allergi i Praksis nr. 4 – 2009.

Kongerud J, Sikkeland LIB, Indusert sputum: metode for diagnostikk av lungesykdom. Allergi i Praksis 2009; 4: 20-25.