Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Nitrogenoksid i utåndingsluft: en biomarkør for astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nitrogenoksid (NO) i utåndingsluft er en markør for luftveisinflammasjon ved astma og andre inflammatoriske lungesykdommer, og i løpet av de siste ti årene har metoden fått et utstrakt anvendelsesområde innen forskning, klinikk og epidemiologi.

Fortsatt gjenstår mange spørsmål og metodens endelige plass i forhold diagnostikk, predikering av astmaeksaserbasjoner og monitorering av medikamentell astmabehandling er ikke avklart. Sannsynligvis vil NO-målinger vise seg mest nyttig for spesielle undergrupper av astmapasienter, og da i form av målinger der den enkelte pasient følges over tid, skriver overlege May Brit Lund i siste nummer av Allergi i Praksis.

Lund MB. Nitrogenoksid i utåndingsluft: en biomarkør for astma. Allergi i Praksis 4; 2009: 8 - 13, pdf