Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

PEFs rolle i diagnostisering og kontroll av astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
50 år etter introduksjonen av PEF målt på håndholdt apparat er bruken i klinikken meget variabel og nytten av PEF diskuteres fremdeles høylydt.
I siste nummer av Allergi i Praksis gir seksjonsoverlege Frode Gallefoss en oversikt over dagens bruk av PEF-målinger; ulemper, kvalitetsforskjell mellom PEF og spirometri og hvordan resultater bør tolkes. Forfatteren mener det er behov for standardisering av målingen og tolkning av kurver. PEF er sentral i diagnostisering av yrkesastma. Metoden bør også ha en naturlig rolle i monitoreringen av astmakontroll og inngå i de fleste behandlingsplaner ved astmaforverring. PEF anbefales ikke brukt ved KOLS.
 

Gallefoss F. PEFs rolle i diagnostisering og kontroll av astma. Allergi i Praksis 4; 2009: 44 - 49, pdf