Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Utåndingskondensat - Exhaled Breath Condensate (EBC)

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I løpet av siste tiår er det utviklet en rekke nye metoder for å studere inflammasjon i luftveiene som for eksempel innsamling av utåndingskondensat (EBC). Teknikken bygger på nedkjøling av utåndingsluften slik at den kondenserer og overgår til vann samtidig som ikke-flyktige og semiflyktige emner i utåndingsluften samles opp. Testen er enkel å utføre, men resultatene svært vanskelig å analysere.

Olin AK. Utandningskondensat - Exhaled Breath Condensate (EBC) - en teknik behäftad med metodologiska problem. Allergi i Praxis 2009; 4: 40 - 43.