Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Allergi i Praksis 2010

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Allergi i Praksis 4 - 2010

Dato publisert: Sist oppdatert:
Kan fisk tidlig i livet forebygge allergi og astma, er overvekt en risiko for å utvikle astma, og kan miljøpåvirkninger gjøre at sykdom nedarves gjennom generasjoner? Dette er noen av spørsmålene som stilles, og besvares i siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

Allergi i Praksis 3 - 2010

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forurensning fra veitrafikk er en kilde til store helseproblemer i mange norske byer og tettsteder. I Bergen ble det sist vinter registrert NO2-nivåer over dobbelt så høye som nasjonale grenseverdier og langt over helseskadelige nivåer. Luftforurensnin

No image

Allergi i Praksis 2 - 2010

Dato publisert: Sist oppdatert:
– Jeg har aldri sagt hei, jeg heter Øystein og har astma. Jeg har alltid bare pøst på og gjort alt jeg kan. Det forteller OL-gullvinner, Øystein Pettersen til siste utgave av fagbladet Allergi i Praksis. Astma og allergi hos ungdom er tema for siste utgav
No image

Allergi i Praksis 1 - 2010

Dato publisert: Sist oppdatert:
Mellom 15 – 20 % av alle små barn er berørt av atopisk eksem. Ny forskning retter søkelys mot defekter i hudens barrierefunksjon som årsak til eksemet og senere utvikling av allergisk sykdom. Les mer i årets første utgave av fagbladet Allergi i Praksis.