Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 1 - 2010

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Mellom 15 – 20 % av alle små barn er berørt av atopisk eksem. Ny forskning retter søkelys mot defekter i hudens barrierefunksjon som årsaksfaktor.

 
No image

Atopisk dermatit - utredning och behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Cecilia Svedman och Åke Svensson vid Hudlikiniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö gir i en oversikt over viktige behandlingsprinsipper ved atopisk dermatitt.

No image

Redusert barrierefunksjon og immunpatologi ved atopisk dermatitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Inntil relativt nylig ble utvikling av atopisk eksem oppfattet som et resultat av primære defekter i kroppens immunforsvar. Istedenfor å utvikle toleranse mot ufarlige proteiner reagerer immunsystemet med å danne spesifikke hukommelses-T-celler og IgE-produserende plasmaceller som er sentrale aktører i betennelsesprosessen i huden.

No image

Atopisk eksem og filaggrin

Dato publisert: Sist oppdatert:

Atopisk eksem og andre atopiske sykdommer rammer omkring 20 prosent av alle barn i den vestlige verden. Forsking har vist at gener som er en sentrale i oppbygging av hudbarrieren spiller en viktig rolle i utviklingen av atopisk eksem. Ett av disse genene er filaggrin (FLG).

No image

Urtikaria - utredning og behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Urtikaria er en vanlig årsak til at mang søker legehjelp. Urtikaria (elveblest) med kløende vabler i huden kan utløses av mange ulike faktorer og utløsende årsak kan ofte være vanskelig å finne. Symptomene skyldes frisetting av mediatorer som mastceller og basofiler i huden.

No image

Handeksem – en folksjukdom med dålig prognos

Dato publisert: Sist oppdatert:

Handeksem förekommer hos omkring 10% av befolkningen i arbetsför ålder. Prevalensen är högst hos unga kvinnor. Debuten sker ofta tidigt i livet och prognosen är ogynnsam, med risk för kronisk utveckling.

No image

Nikkelallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nikkelallergi er den vanligste årsaken til kontaktallergi. Eksponering før nikkel skjer hovedsakelig gjennom direktekontakt eller matinntak.En dansk studie viser at frekvensen av kontaktallergi mot nikkel har blitt mindre etter innføring av EUs nikkeldirektiv.

No image

Kan man bli syk av gull?

Dato publisert: Sist oppdatert:

I dag er allergi mot gull den nest vanligst forekommende kontaktallergien etter nikkel. Bruk av gullsmykker utgjør som oftest ikke store problem for gullallergiske individer. Derimot kan gullallergi i kombinasjon med dentalgull forårsake orale slimhinnebesvær, og frisetting av gull fra gullimplantat gi både dermatologiske og ikke-dermatologiske reaksjoner hos personer med gullallergi.

No image

Atopisk eksem og fødemiddelallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

De fleste foreldre og andre omsorgspersoner er av den oppfatning at eksem skyldes noe barnet spiser. Eliminasjonskost, ofte uten forutgående allergiutredning, er derfor svært vanlig.