Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Atopisk dermatit - utredning och behandling

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Cecilia Svedman och Åke Svensson vid Hudlikiniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö gir i en oversikt over viktige behandlingsprinsipper ved atopisk dermatitt.

Atopisk dermatit (AD) debuterar vanligen i barnaåldern och är ofta lätt att diagnostisera. Kardinalsymtomet vid AD är klåda, lokaliserad eller generaliserad och varierande i intensitet. De flesta patienter med AD har en torr och starkt klådbenägen hud, vilket sammanhänger med en bristande barriärfunktion.

Lokala glukokortikoider är förstahandspreparat vid behandling av AD. Det är väsentligt att tillsammans med patienten formulera realistiska behandlingsmål. Det viktigaste målet för de flesta patienterna är att få kontroll över klådan.

Svedman C, Svensson Å. Atopisk dermatit - utredning och behandling. Allergi i Praxis nr. 1; 2010: 8 - 15 >>.