Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Atopisk eksem og filaggrin

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Atopisk eksem og andre atopiske sykdommer rammer omkring 20 prosent av alle barn i den vestlige verden. Forsking har vist at gener som er en sentrale i oppbygging av hudbarrieren spiller en viktig rolle i utviklingen av atopisk eksem. Ett av disse genene er filaggrin (FLG).

Utvikling av metoder for å screene for FLG-defekter kan gi økte muligheter for forebygging og behandling av atopisk eksem, skriver Maria Bradley og medarbeidere ved Karolinska Institutet i Allergi i Praksis nr. 1 – 2010.

Winge M, Liedén A, Bradley M. Atopiskt eksem och filaggrin - från gen till klinik. Allergi i Praxis 2010; 54-57.