Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Atopisk eksem og fødemiddelallergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
De fleste foreldre og andre omsorgspersoner er av den oppfatning at eksem skyldes noe barnet spiser. Eliminasjonskost, ofte uten forutgående allergiutredning, er derfor svært vanlig.

Fordi eksem er en kronisk lidelse med svingende forløp, er en evaluering av eliminasjonskost ofte vanskelig. I tillegg viser undersøkelser at matallergi ikke forekommer så hyppig som foreldre tror.


God eksembehandling innebærer å behandle hudinflammasjonen, tilføre huden fett og fuktighet, behandle ev sekundærinfeksjon, samt gjøre en allergologisk utredning for å identifisere de barna som har allergi.


Behandlingsmålet er myk og normal hud uten kløende eksemflekker og eliminasjonskost kun til barn med påvist allergi. Bente Kvenshagen, sykehuset i Østfold tar for seg tema i siste utgave av Allergi i Praksis.

Kvenshagen B. Atopisk eksem og fødemiddelallergi. Allergi i Praksis nr. 1; 2010: 60-61, pdf >>.