Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Handeksem – en folksjukdom med dålig prognos

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Handeksem förekommer hos omkring 10% av befolkningen i arbetsför ålder. Prevalensen är högst hos unga kvinnor. Debuten sker ofta tidigt i livet och prognosen är ogynnsam, med risk för kronisk utveckling.

Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen. En viktig riskfaktor är exponering för hudirriterande ämnen, i synnerhet våtexponering, som är vanligt i många yrken, t ex frisör, kock, bagare, städare och många vårdyrken. Kontaktallergi är en annan riskfaktor.

Ett snabbt omhändertagande är gynnsamt för prognosen och utredning hos hudspecialist med epikutantest bör göras frikostigt. Det är angeläget att patienten blir förtrogen med sin sjukdom och finner dagliga rutiner för behandling och för att reducera hudskadande exponering.

Dette skriver Birgitta Meding, Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet i siste utgave av Allergi i Praxis.

Meding B. Handeksem – en folksjukdom med dålig prognos. Allergi i Praxis nr. 1; 2010: 36-40, pdf >>