Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Kan man bli syk av gull?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I dag er allergi mot gull den nest vanligst forekommende kontaktallergien etter nikkel. Bruk av gullsmykker utgjør som oftest ikke store problem for gullallergiske individer. Derimot kan gullallergi i kombinasjon med dentalgull forårsake orale slimhinnebesvær, og frisetting av gull fra gullimplantat gi både dermatologiske og ikke-dermatologiske reaksjoner hos personer med gullallergi.

Dette er områder der vi har behov for ytterligere kunnskap før vi med sikkerhet kan uttale oss om hvorvidt daglig tilførsel av en liten mengde gull til blodet har noen klinisk betydning for personer med gullallergi, skriver Magnus Bruze i Allergi i Praksis nr. 1 – 2010.

Bruze M. Kan an bli sjuk av guld? Allergi i Praxis 2010; 1: 48-53.