Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Nikkelallergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Nikkelallergi er den vanligste årsaken til kontaktallergi. Eksponering før nikkel skjer hovedsakelig gjennom direktekontakt eller matinntak.En dansk studie viser at frekvensen av kontaktallergi mot nikkel har blitt mindre etter innføring av EUs nikkeldirektiv.

Mange med nikkelallergi har også kontaktallergi mot palladium og studier tyder på at disse metallene kryssreagerer, skriver Monica Hindsén i Allergi i Praksis nr. 1 - 2010.

Hindsén M. Nickelallergi. Allergi i Praxis 2010; 1: 44-47.