Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Redusert barrierefunksjon og immunpatologi ved atopisk dermatitt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Inntil relativt nylig ble utvikling av atopisk eksem oppfattet som et resultat av primære defekter i kroppens immunforsvar. Istedenfor å utvikle toleranse mot ufarlige proteiner reagerer immunsystemet med å danne spesifikke hukommelses-T-celler og IgE-produserende plasmaceller som er sentrale aktører i betennelsesprosessen i huden.

De siste årene har det imidlertid kommet ny kunnskap som åpner for muligheten av at atopisk dermatitt primært skyldes defekter i huden som er ansvarlige for den betennelsen som oppstår. I første rekke skyldes dette endret funksjon av proteiner som er viktig for å etablere en effektiv hudbarriere mot omverdenen.

Nyere resultater som tyder på at defekter som påvirker hudens barrierefunksjon kan være av vesentlig betydning – ikke bare for utvikling av atopisk dermatitt – men også for allergiske sykdommer i andre organsystemer. Frode Jahnsen, Rikshospitalet tar for seg utviklingen av atopisk eksem i  lys av nyere forskning.

Jahnsen F. Redusert barrierefunksjon og immunpatologi ved atopisk dermatitt. Allergi i Praksis nr. 1; 2010: 20 - 24, pdf >>.