Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Urtikaria - utredning og behandling

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Urtikaria er en vanlig årsak til at mang søker legehjelp. Urtikaria (elveblest) med kløende vabler i huden kan utløses av mange ulike faktorer og utløsende årsak kan ofte være vanskelig å finne. Symptomene skyldes frisetting av mediatorer som mastceller og basofiler i huden.

I Allergi i Praksis nr. 1 - 2010 gir Ulla Nyström Kronander og Chris Anderson ved AllergiCentrum i Linköping en grundig oversikt over utredning og behandling av urikaria. 

Kronander UN, Anderson C. Urikaria - utredning och behandling. Allergi i Praxis 2010; 1: 26-32.