Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Allergi i Praksis 2 - 2010

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma og allergi hos ungdom er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.

 

No image

Astma hos tonåringar

Dato publisert: Sist oppdatert:
Förekomsten av astma bland tonåringar ligger på 10 %. Flera undersökningar tyder på att den ökning av astma som sågs tidigare, i vår del av världen nu har planat ut i tonårsgruppen.
No image

Ungdomsmedisin: Hvorfor gjør de ikke som vi sier?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Ungdomsårene er en viktig periode når det gjelder å fremme senere helse, ikke minst for dem kroniske sykdommer. For helsepersonell er det derfor viktig med kunnskap om ungdommers psykososiale behov, forstå hvordan de tenker og fungerer og nærme seg dem med respekt og ydmykhet.

No image

Yrkesveiledning ved astma og allergi hos tenåringer

Dato publisert: Sist oppdatert:

Yrkesrelatert astma og allergi forekommer hyppigere hos personer som har astma eller allergi fra tidligere enn hos resten av befolkningen, men vi bør være svært forsiktige med å gi råd da kunnskapsgrunnlaget er svært begrenset for å kunne forutsi risiko for yrkesastma hos den enkelte ungdom, skriver Cecilie Svanes og Tor B. Aasen siste utgave av Allergi i Praksis.

No image

Astma, ungdom og idrett

Dato publisert: Sist oppdatert:

Barn og unge med astma får ofte begrensninger i forhold til fysisk aktivitet fordi fysisk aktivitet ofte fremkaller akutt astmabesvær. Men fysisk aktivitet er viktig for barns utvikling og selvfølelse og barn og unge bør derfor hjelpes til å mestre sin astma for å oppfylle sine potensialer, også innen idretten.

No image

Inneklima og risikokommunikasjon

Dato publisert: Sist oppdatert:

En miljøhelserapport viser 1,2 millioner svensker beskriver at de opplever inneklimarelaterte symptomer som trøtthet og irritasjoner i nese og hals. Mange rapporterer også om ubehag fra mugglukt og er redde for at fukt- og muggskader skal føre til fremtidig sykdom.

No image

Gull til en som gjør alt han kan

Dato publisert: Sist oppdatert:
– Jeg har aldri sagt hei, jeg heter Øystein og har astma. Jeg har alltid bare pøst på og gjort alt jeg kan. Det forteller OL-gullvinner, Øystein Pettersen til siste utgave av fagbladet Allergi i Praksis. Astma og allergi hos ungdom er tema for siste utgav
No image

Snart klar for fremtiden

Dato publisert: Sist oppdatert:
Da Martine kom på skolen med tydelige allergisymptomer, opplevde hun å bli sendt hjem for ikke å smitte de andre elevene. Utrolig mye uvitenhet ute og går, mener Martine Teigen, nestleder i ungdomsorganisasjonen, NAAFU.