Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Inneklima og risikokommunikasjon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En miljøhelserapport viser 1,2 millioner svensker beskriver at de opplever inneklimarelaterte symptomer som trøtthet og irritasjoner i nese og hals. Mange rapporterer også om ubehag fra mugglukt og er redde for at fukt- og muggskader skal føre til fremtidig sykdom.

Men hva vet vi sikkert om sammenhengen mellom inneklima og uhelse og hvordan bør helsetjenesten agere når pasienter rapporterer at det er inneklimaet som er årsaken til symptomene? Ved Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro er det utviklet en strategi for hvordan man kan håndtere denne typen problemstilling.

Andersson K, Nordin S, Wang LE. Innomhusklimat och riskkommunikation. Allergi i Praxis 2010; 2: 52-58.