Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Ungdomsmedisin: Hvorfor gjør de ikke som vi sier?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Ungdomsårene er en viktig periode når det gjelder å fremme senere helse, ikke minst for dem kroniske sykdommer. For helsepersonell er det derfor viktig med kunnskap om ungdommers psykososiale behov, forstå hvordan de tenker og fungerer og nærme seg dem med respekt og ydmykhet.

Og tross alt er unge eksperter på sime egne liv, selv om de ikke alltid kan utrykke det så klart, skriver Kristina Berg Kelly i Allergi i Praksis nr. 2-2010.

Kelly KB. Ungdomsmedicin: Värfor gör de inte som vi säger? Allergi i Praxis 2010; 2: 12-18.