Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Yrkesveiledning ved astma og allergi hos tenåringer

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Yrkesrelatert astma og allergi forekommer hyppigere hos personer som har astma eller allergi fra tidligere enn hos resten av befolkningen, men vi bør være svært forsiktige med å gi råd da kunnskapsgrunnlaget er svært begrenset for å kunne forutsi risiko for yrkesastma hos den enkelte ungdom, skriver Cecilie Svanes og Tor B. Aasen siste utgave av Allergi i Praksis.

De fleste astmatikere får ikke problemer i arbeidslivet, og de fleste som får yrkesastma hadde ikke astma som barn.

Oppmerksomheten bør i større grad rettes mot arbeidsmiljøet og ikke mot den enkelte ungdom med astma eller allergi; vi må arbeide for at arbeidsmiljøet skal være sunt for alle, mener forfatterne. Les hele artikkelen:

Svanes C, Aasen T. Yrkesveiledning ved astma og allergi hos tenåringer. Allergi i Praksis 2-2010: 22 - 26 >>