Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Allergi i Praksis 3 - 2010

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:

Forurensning fra veitrafikk er en kilde til store helseproblemer i mange norske byer og tettsteder. I Bergen ble det sist vinter registrert NO2-nivåer over dobbelt så høye som nasjonale grenseverdier og langt over helseskadelige nivåer. Luftforurensnin

No image

Luftforurensning - et stort helseproblem

Dato publisert: Sist oppdatert:
Forurensning fra veitrafikk er en kilde til store helseproblemer i mange norske byer og tettsteder. I Bergen ble det sist vinter registrert NO2-nivåer over dobbelt så høye som nasjonale grenseverdier og langt over helseskadelige nivåer.
No image

Klimaendringer, luftforurensning og astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Både klimaendringer og luftforurensninger kan føre til økt forekomst av negative helseutfall, deriblant allergi og astma.
No image

Allergenkomponenter – åpner for ny kunnskap om astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nye metoder i påvisning av allergisk sensitivisering er utviklet gjennom påvisning av spesifikt IgE mot allergenkomponenter som er fremstilt ved hjelp av rekombinant teknikk.

På vei mot en mer individuelt tilpasset astmabehandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kan vi yte en mer individuelt rettet behandling av astma enn den som er basert på beregning av gjennomsnittspasientens behandlingssvar? Göran Wennergren og Leif Bjermer diskuterer i Allergi i Praksis nr. 3 – 2010 spørsmålet ut fra senere års økende interesse for å beskrive ulike fenotyper av astma.

No image

Yrkesallergi i luftveiene

Dato publisert: Sist oppdatert:

En firedel av voksne astmatikere får utløst eller forverret sin astma på grunn av arbeidet sitt, men altfor mange diagnostiseres for sent. Ved tidlig diagnostikk og tiltak kan kronisk astmasykdom unngås. Yrkesrhinitt er et faresignal for astmautvikling, og gir i seg selv redusert livskvalitet, økt fravær fra skole og arbeid, og redusert arbeidskapasitet.