Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Allergenkomponenter – åpner for ny kunnskap om astma og allergi

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Nye metoder i påvisning av allergisk sensitivisering er utviklet gjennom påvisning av spesifikt IgE mot allergenkomponenter som er fremstilt ved hjelp av rekombinant teknikk.

Denne diagnostikken kan gi ny kunnskap om allergisk sensitivering og klinisk allergisk sykdom, risiko for kryssreaksjoner og alvorlige allergiske reaksjoner, og hvor godt behandlingsresultat man kan oppnå med enkelte behandlingsformer.

Magnus Borres gir i siste utgave av Allergi i Praxis en oversikt over hvordan bruken av allergenkomponenter kan bane vei for bedre diagnostikk og prognose av allergisk sykdom og gi en bedre og individuelt tilpasset behandling

Borres M. Använding av allergenkomponenter öppnar för en ny era. Allergi i Praxis nr. 3; 2010: 8 – 15 >>