Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Klimaendringer, luftforurensning og astma og allergi

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Betydningen av klimaendringer og luftforurensning for forekomst og alvorlighetsgrad av luftveisallergier og astma belyses i en artikkel av Unni Cecilie Nygaard og Per E. Schwarze fra Folkehelseinstituttet.

Temperaturøkningen kan føre til forlenget og mer intens pollensesong, samt større utbredelse av eksisterende og kanskje nye pollenproduserende planter.

Luftforurensninger kan påvirke allergenisiteten av kjente allergener og kan forsterke kroppens reaksjoner på allergener. Betydningen av klimaendringer og luftforurensning for forekomst og alvorlighetsgrad av luftveisallergier og astma belyses i en artikkel av Unni Cecilie Nygaard og Per E. Schwarze fra Folkehelseinstituttet.


Nygaard UC, Schwarze PE. Klimaendringer, luftforurensning og allergi. Allergi i Praksis 3; 210: 20 – 26 >>