Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Luftforurensning - et stort helseproblem

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Forurensning fra veitrafikk er en kilde til store helseproblemer i mange norske byer og tettsteder. I Bergen ble det sist vinter registrert NO2-nivåer over dobbelt så høye som nasjonale grenseverdier og langt over helseskadelige nivåer.

Utslipp av NO2 fra dieseltrafikk i norske byer øker, samtidig som forekomsten av astma, særlig blant barn og ungdom øker. Opptil 20 % av norske barn har eller har hatt astma nå før de er 10 år.

Det er en klar sammenheng mellom eksponering for NO2 og forverret allergi, astma og andre lungeplager. Men myndighetene nøler med tiltak som monner, hvor mye skal vi egentlig tåle? spør artikkelforfatterne.

Høiskar BAK, Skulberg KR, Endregard G. Luftforurensning – et stort helseproblem. Allergi i Praksis nr. 3; 2010: 28-36 >>