Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

På vei mot en mer individuelt tilpasset astmabehandling

Dato publisert: Sist oppdatert:
Kan vi yte en mer individuelt rettet behandling av astma enn den som er basert på beregning av gjennomsnittspasientens behandlingssvar? Göran Wennergren og Leif Bjermer diskuterer i Allergi i Praksis nr. 3 – 2010 spørsmålet ut fra senere års økende interesse for å beskrive ulike fenotyper av astma.

Wennergren G, Bjermer L. På väg mot en mer individuellt anpassad astmabehandling. Allergi i Praxis 2010; 3: 16 - 18.