Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke >>

Yrkesallergi i luftveiene

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En firedel av voksne astmatikere får utløst eller forverret sin astma på grunn av arbeidet sitt, men altfor mange diagnostiseres for sent. Ved tidlig diagnostikk og tiltak kan kronisk astmasykdom unngås. Yrkesrhinitt er et faresignal for astmautvikling, og gir i seg selv redusert livskvalitet, økt fravær fra skole og arbeid, og redusert arbeidskapasitet.

Torgeir Storaas og Tor B. Aasen ved Haukeland universitetssykehus gir Allergi i Praksis nr. 3 – 2010 en oversikt over klassifisering av yrkesastma og yrkesrhinitt, utsatte yrkesgrupper og diagnostiske metoder for påvisning av sykdommene.

Storaas T, Aasen TB. Yrkesallergi i luftveiene. Allergi i Praksis 2010; 3: 45 - 51.