Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Allergi i Praksis 4 - 2010

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Kan inntak av fisk tidlig i livet forebygge allergi og astma, er overvekt en risiko for å utvikle astma,og kan miljøpåvirkninger gjøre at sykdom nedarves gjennom generasjoner? Dette er noen av spørsmålene som stilles i siste utgave av Allergi i Praksis.

 

No image

Astmautvikling, gener og miljø, og kanskje også epigenetikk?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forskning har vist at interaksjon mellom genetisk disposisjon og miljøet man lever i er av betydning for astmautvikling. Til denne forståelsen introduseres også fenomenet epigenetikk; hvordan genene kan skrus av og på gjennom reguleringsmekanismer, som også påvirkes av miljøet

No image

Medvirker en lite aktiv livsstil til økt risiko for astma?

Dato publisert: Sist oppdatert:

De fleste barn med astma ser ut til å være fysisk aktive på lik linje med barn uten astma. Alvorlighetsgraden av sykdommen samt astmakontroll ser imidlertid ut til å være av betydning for aktivitetsnivået, og da spesielt aktivitet med høy intensitet.

No image

Overvekt og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Er overvekt en riskikofaktor for å utvikle astma? En del forskere hevder at en kausal sammenheng mellom økte forekomst av overvekt og astma ikke kan påvises, og at dette kun dreier seg om paralelle fenomen. Ikke desto mindre kan overvekt være en risikofaktor eller en markør for astmaforekomst.

No image

Kan fisk og fiskeolje tidlig i livet forebygge allergi og astma?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Tilskudd av fiskeolje til gravide ser ut til å redusere allergisk sensibilisering overfor matvarer samt forekomst og alvorlighetsgrad av atopisk eksem. Tilskudd av fiskeolje til barn er assosiert med immunologiske endringer hos barnet, men det er usikkert om endringene har klinisk betydning.

No image

Sigarettrøyking og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

En gjennomgang av litteraturen viser at røyking er forbundet med høyere astmaforekomst. Røykende astmatikere har også økt forekomst av luftveissymptomer, hyppigere eksaserbasjoner av sykdommen og økt fall i lungefunksjon over tid i forhold til ikke-røykende astmatikere.

No image

Passiv røyking og lungehelse hos barn

Dato publisert: Sist oppdatert:

Eksponering for tobakksprodukter er en global risiko for lungehelse både hos barn, ungdom og voksne, og med økende skadevirkning dess lengre man har blitt eksponert for tobakksprodukter.

No image

Påvirkning av marihuana och crack-kokain på astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Regelmessig røyking av marijuana er vist å forårsake skader og inflammasjon i den trakeobronkiale slimhinnen og er assosiert til symptomer på kronisk bronkitt og forverring av astma på lang sikt.