Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Astmautvikling, gener og miljø, og kanskje også epigenetikk?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskning har vist at interaksjon mellom genetisk disposisjon og miljøet man lever i er av betydning for astmautvikling. Til denne forståelsen introduseres også fenomenet epigenetikk; hvordan genene kan skrus av og på gjennom reguleringsmekanismer, som også påvirkes av miljøet

Røyking, luftforurensning og diett er noen av de mange faktorene som er vist å ha betydning for vår epigenetikk.  Epigenetiske mønstre kan tenkes å være arvelige og forklare hvordan miljøfaktorer kan påvirke sykdomsutvikling gjennom generasjoner.

Monica Cheng Munte-Kaas gir i denne utgaven av Allergi i Praksis en grundig innføring i sammenhengen mellom astmautvikling og genetikk og miljø. Hun forklarer videre hvordan epigenetikken kan kaste nytt lys over forholdet mellom miljø og gener, og også ha betydning for håndtering av astmasykdom

Munthe-Kaas MC. Astmautvikling - gener og miljø, og kanskje også epigenetikk? Allergi i Praksis nr. 4; 2010: 8 - 14, pdf