Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Kan fisk og fiskeolje tidlig i livet forebygge allergi og astma?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Tilskudd av fiskeolje til gravide ser ut til å redusere allergisk sensibilisering overfor matvarer samt forekomst og alvorlighetsgrad av atopisk eksem. Tilskudd av fiskeolje til barn er assosiert med immunologiske endringer hos barnet, men det er usikkert om endringene har klinisk betydning.

Fiskespising under svangerskapet er assosiert med en beskyttende effekt på atopi/atopiske manifestasjoner hos barnet. Flertallet av studier som har sett på assosiasjonen mellom fiskespising tidlig i livet og senere atopisk sykdom viser en beskyttende effekt.

Funn fra barneallergistudien i Trondheim (PACT) viser at barn som spiste fisk mer enn en gang i uken ved ett års alder hadde betydelig redusert risiko for å utvikle eksem ved to års alder. Samme beskyttende effekt ble ikke funnet ved tilskudd av tran.  At tran ikke beskytter mot atopisk eksem på samme måte som inntak av fisk, kan skyldes at fet fisk inneholder andre allrgibeskyttende faktorer enn omega-3-fettsyrer.

I denne artikkelen gir Torbjørn Øien en oversikt over studier som omhandler tilskudd av fiskeolje og fiskespising under svangerskapet og barnets første leveår og assosiasjonen til atopi og allergisk sykdom som astma, allergi og atopisk dermatitt hos barnet senere i livet.

Øien T. Kan fisk og fiskeolje tidlig i livet forebygge allergi og astma? Allergi i Praksis nr. 4; 2010: 28-32, pdf.