Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Medvirker en lite aktiv livsstil til økt risiko for astma?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
De fleste barn med astma ser ut til å være fysisk aktive på lik linje med barn uten astma. Alvorlighetsgraden av sykdommen samt astmakontroll ser imidlertid ut til å være av betydning for aktivitetsnivået, og da spesielt aktivitet med høy intensitet.

Det finnes ingen konsensus hvorvidt lite fysisk aktivitet øker risikoen for utvikling av astma. Tilsvarende er årsakssammenhenger mellom redusert fysisk aktivitet og risiko for utvikling av astma kun basert på spekulasjoner.

En inaktiv livsstil og redusert ekspansjon av luftveier og lunger er imidlertid rapportert å føre til økt bronkial hyperreaktivitet, en tilstand ikke uvanlig hos mange barn med astma. Flere studier med hensiktsmessig design, utvalg og målemetoder er nødvendig for å belyse sammenhengen ytterligere og forklare eventuelle årsakssammenhenger, skriver Sveinung Berntsen i siste utgave av Allergi i Praksis.

Berntsen S. Fysisk aktivitet og astma. Medvirker en lite aktiv livsstil til økt risiko for astmautvikling? Allergi i Praksis nr. 4; 2010: 24 - 27. pdf