Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Overvekt og astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Er overvekt en riskikofaktor for å utvikle astma? En del forskere hevder at en kausal sammenheng mellom økte forekomst av overvekt og astma ikke kan påvises, og at dette kun dreier seg om paralelle fenomen. Ikke desto mindre kan overvekt være en risikofaktor eller en markør for astmaforekomst.

Diskusjonen handler  i dag om på den  ene siden at overvektige med astma  kan utgjøre en særskilt hovedfeno- og  endotype som gjenfinnes spesielt hos  ikke-allergiske kvinner, og på den andre siden at  overvekt  i seg selv er en risikofaktor for astma,  både hos menn og kvinner,  uavhengig av allergisk status.

Flere studier har vist at økt  body mass index (BMI) er en risokofaktor for astma hos kvinner,  men ikke hos menn, og at sammenhengen er sterkest blant unge ikke-allergiske kvinner.

En større prospektiv befolkningsstudie blant voksne i Norrbotten i Sverige har i motsetning til flere andre studier funnet en klar sammenheng mellom overvekt og astma, både blant menn og kvinner, så vel sensibiliserte som ikke-sensibiliserte.  Bo Lundbäck og Eva Rönmark gir i siste utgave av Allergi i Praksis en oversikt over studier som har sett på sammenhenger mellom overvekt og astma.

Lundbäck B. Rönmark E. Riskfaktorer för astma med fokus på övervikt. Allergi i Praksis 4; 2010: 18 - 22, pdf.