Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Passiv røyking og lungehelse hos barn

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Eksponering for tobakksprodukter er en global risiko for lungehelse både hos barn, ungdom og voksne, og med økende skadevirkning dess lengre man har blitt eksponert for tobakksprodukter.

Effekten er ikke begrenset til aktive røykere, siden ufødte barn, nyfødte, småbarn og skolebarn alle affiseres av tobakksprodukter i et ”røykende” miljø. Er tidssammenhengen for eksponering kritisk for uheldig effekt, enten på et spesielt tidspunkt eller i spesielle perioder, eller betyr den kumulative dose mest?

I siste utgave av Allergi i Praksis tar Kai-Håkon Carlsen og Karin Cecilie Lødrup Carlsen for seg effekten av passiv røyking på barns lungehelse både under og etter svangerskapet, i forhold til økt risiko for astmautvikling.

Carlsen KH. Carlsen KCL. Passiv røyking og lungehelse hos barn. Allergi i Praksis nr. 4; 2010: 38 - 44, pdf.