Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Sigarettrøyking og astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
En gjennomgang av litteraturen viser at røyking er forbundet med høyere astmaforekomst. Røykende astmatikere har også økt forekomst av luftveissymptomer, hyppigere eksaserbasjoner av sykdommen og økt fall i lungefunksjon over tid i forhold til ikke-røykende astmatikere.

Disse forholdene sees også hos gravide astmatikere som røyker. Røykende astmatikere har dårligere effekt av inhalasjonssteroider. Studier antyder at røykende pasienter må ta doser opp mot 2000 µg før de har effekt.

Røyking har både en pro- og en anti-inflammatorisk effekt. Summen av disse prosessene er oftest en økt allergisk risiko ved røyking.  Som konklusjon er derfor sigarettrøyking en uavhengig risikofaktor for astma og forverrer sykdomsforløpet. I tillegg reduserer røyking effekten av behandlingen, skriver Per Sigvald Bakke i siste utgave av Allergi i Praksis.

Bakke PS. Sigrettrøyking og astma. Allergi i Praksis nr. 4; 2010: 34 - 37.