Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Sosial møteplass for personer med kols

Allergi i Praksis 2011

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Allergi i Praksis 4 - 2011

Dato publisert: Sist oppdatert:
Luftforurensning gir mange negative helseeffekter, særlig for mennesker med lungesykdommer som astma. Dieseleksospartikler er også funnet å virke allergifremkallende. Dette er tema for årets siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

Allergi i Praksis 3 - 2011

Dato publisert: Sist oppdatert:
Astmakontroll handler ikke bare om å ta riktige medisiner til rett tid, men like mye om å forstå og ta hensyn til faktorer som kan påvirke sykdommen, som stress angst og depresjon. Astmakontroll og astmarehabilitering er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

Allergi i Praksis 2 - 2011

Dato publisert: Sist oppdatert:
Hygienehypotesen som har slått fast at miljøfaktorer spiller en rolle for utvikling av allergier hos barn, fyller 20 år, men fortsatt vet vi langt fra nok om hvordan.
No image

Allergi i Praksis 1 - 2011

Dato publisert: Sist oppdatert:
Kan tre vaksinasjoner mot allergi gi et varig og vellykket behandlingsresultat  innen nær framtid, og bør vi tenke helt nytt i forhold til behandling av uforklart matoverfølsomhet? To av flere aktuelle tema i siste utgave av av fagbladet Allergi i