Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Sosial møteplass for personer med kols

Allergi i Praksis 1 - 2011

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Kan tre vaksinasjoner mot allergi gi et varig og vellykket behandlingsresultat innen nær framtid, og bør vi tenke helt nytt i forhold til behandling av uforklart matoverfølsomhet? To av flere aktuelle tema i siste utgave av av fagbladet Allergi i Praksis.No image

Matoverfølsomhet - et paradigmeskifte?

Dato publisert: Sist oppdatert:
Selvrapport matoverfølsomhet som ikke lar seg forklare forekommer hos 10 – 20 % av befolkningen. Mange har plager i form av irritabel tarm og de fleste mener plagene skyldes maten. Når legen ikke finner noen årsak, er det lett å ty til en psykologisk forklaringsmodell.
No image

Nye metoder for diagnostisering og behandling av matallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

I siste nummer av Allergi i Praxis beskriver Caroline Nillson og medforfattere hvordan diagnostikk og behandling av matallergi kan forbedres ved hjelp av nye metoder som analyse av IgE-antistoffer og basofil aktiviteringstest.

No image

Tre sprøyter mot allergi snart en realitet?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Den eneneste behandlingen mot allergi som kan gi varig effekt er allergivaksinasjon. Likevel velger færre enn 5 % av allergikere å vaksinere seg, antakelig fordi behandlingen er tidkrevende og kostbar, med 30-60 injeksjoner over en periode på tre år. Metoden er også forbundet med risiko for bivirkninger.

No image

Allergenspesifikk immunterapi. Immunologiske mekanismer som markører på behandlingseffekt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Allergenspesifikk immunterapi er den eneste potensielt helbredende behandlingen av allergiske sykdommer. Ettersom noen pasienter likevel ikke oppnår effekt av behandlingen, er det behov for å finne markører som kan forutsi behandlingsutfallet og varighet av effekten.

No image

Desensibilisering ved legemiddelallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Desensibilisering ved legemiddelallergi kan være en farbar veid dersom legemiddelbehandlingen er essensiell og det ikke finns et godt alternativ.

No image

Sykt-bygg-syndrom (SBS) fra en klinisk synsvinkel

Dato publisert: Sist oppdatert:

Sykt hus-syndrom (eng. Sick Building Syndrome, SBS) er beskrevet og definert som en tilstand som savner kliniske tegn og som forsvinner straks eksponeringen opphører. Tretthet og symptomer fra øyne, nese og hud rapporteres ofte av de som har oppholdt seg i bygninger med dårlig luftkvalitet.