Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Allergenspesifikk immunterapi. Immunologiske mekanismer som markører på behandlingseffekt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Allergenspesifikk immunterapi er den eneste potensielt helbredende behandlingen av allergiske sykdommer. Ettersom noen pasienter likevel ikke oppnår effekt av behandlingen, er det behov for å finne markører som kan forutsi behandlingsutfallet og varighet av effekten.

I siste utgave av Allergi i Praksis gir Saskia Gruber og medarbeidere ved Unviversitetet i Wien og Zürich en oversikt over kjente immunologiske mekanismer ved immunterapi.

Gruber S, Eiwegger T, Akdis CA. Allergenspesifikk immunterapi. Immunologiske mekanismer som markører på behandlingseffekt. Allergi i Praksis 2011; 1: 6 - 12.