Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Desensibilisering ved legemiddelallergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Desensibilisering ved legemiddelallergi kan være en farbar veid dersom legemiddelbehandlingen er essensiell og det ikke finns et godt alternativ.

Det er rapportert om fremgangsrik desensibilisering mot penicillin og ved ASA-intoleranse, skriver Sonja Werner i Allergi i Praksis nr. 1 – 2011

Werner S. Desensibilisering vid läkemedelsallergi. Allergi i Praxis 2011; 1: 34 - 37.