Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Matoverfølsomhet - et paradigmeskifte?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Selvrapport matoverfølsomhet som ikke lar seg forklare forekommer hos 10 – 20 % av befolkningen. Mange har plager i form av irritabel tarm og de fleste mener plagene skyldes maten. Når legen ikke finner noen årsak, er det lett å ty til en psykologisk forklaringsmodell.

Nyere forskning tyder på at det kan være en organisk forklaring til denne type matoverfølsomhet. Studier viser at fermenteringsproblemer i tarmen er en viktig årsak til symptomene. Tykktarmen greier ikke jobben sin, enten på grunn av forstyrret bakterieflora, for stort tilbud av karbohydrat, eller begge deler.

– At karbohydrater kan reprodusere mageplagene hos pasienter med irritabel tarm og matoverfølsomhet, er verdt å merke seg, og mye tyder på at dette allerede nå bør få terapeutiske konsekvenser. Vi ser med andre ord for oss et paradigmeskifte når det gjelder utredning og behandling av pasienter med irritabel tarm og matoverfølsomhet, skriver Arnold Berstad og medarbeidere i en artikkel i siste nummer av Allergi i Praksis.

Berstad A, Valeur J, Lillestøl K, Lind R, Morken MH, Gregersen K, Lied GA,  Florvaag E. Matoverfølsomhet - et paradigmeskfte? Allergi i Praksis nr. 1; 2011: 30 - 33, pdf >>