Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Nye metoder for diagnostisering og behandling av matallergi

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
I siste nummer av Allergi i Praxis beskriver Caroline Nillson og medforfattere hvordan diagnostikk og behandling av matallergi kan forbedres ved hjelp av nye metoder som analyse av IgE-antistoffer og basofil aktiviteringstest.

Analyse av IgE-antistoffer mot allergene komponenter gir mulighet for å finne ut  hvorvidt en reaksjon på en matvare skyldes allergi med risiko for alvorlig reaskjon eller om det er uttrykk for en kryssallergisk reaksjon. Analyse av basofile granulocytter gir videre mulighet til å undersøke matvareallergi i prøverøret, noe som kan være et lovende alternativ til den mer ressurskrevende og ikke helt risikofrie provokasjonstestingen. 

Nilsson C, Lilja G, Wickman M, Nopp A, Johansson SGO. Analys av  IgE-antikroppar  och av basofilers känslighet kan forbättre diagnostikken vid matallergi. Allergi i Praxis no. 1; 2011: 20 - 26, pdf