Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Sykt-bygg-syndrom (SBS) fra en klinisk synsvinkel

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Sykt hus-syndrom (eng. Sick Building Syndrome, SBS) er beskrevet og definert som en tilstand som savner kliniske tegn og som forsvinner straks eksponeringen opphører. Tretthet og symptomer fra øyne, nese og hud rapporteres ofte av de som har oppholdt seg i bygninger med dårlig luftkvalitet.

Kliniske studier har vist overbevisende sammenheng mellom rapportere symptom og objektive funn fra øyne, hud og nese. I motsetning til påstanden om at SBS-symptomer avtar kort tid etter at eksponeringen opphører, finns det flere studier som viser at en del av dem som utsettes for utilfredsstillende luftkvalitet utvikler langvarige besvær. Det er behov for både en bedre terminologi og definisjon av syndromet, samt ytterligere studier av symptom og kliniske tegn, skriver Bendt Stenberg i siste utgave av Allergi i Praksis.

Stenberg B. Sjuka hus-syndromet (SBS) ur klinisk synvinkel. Allergi i Praksis 2011; 1: 40-48