Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Tre sprøyter mot allergi snart en realitet?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Den eneneste behandlingen mot allergi som kan gi varig effekt er allergivaksinasjon. Likevel velger færre enn 5 % av allergikere å vaksinere seg, antakelig fordi behandlingen er tidkrevende og kostbar, med 30-60 injeksjoner over en periode på tre år. Metoden er også forbundet med risiko for bivirkninger.

Forsøk med stimulering av av immunforsvaret via lymfekjertelen er nå i ferd med vise lovende resulater. Mens mindre enn  0.1% av antigenet når  lymfekjertelen vi subkutan injeksjon med løselig antigen, vil alt som injiseres direkte i lymfekjertelen blir tilgjengelig for å stimulere immunforsvaret,

Resultater fra kliniske studier med intralymfatisk vaksinasjon, blant annet mot katteallergi, har så langt vist at man oppnår hurtig toleranse mot allergenet og at effekten er langvarig. Kanskje kan tre intralymfatiske injeksjoner over en svært kort periode bli framtidens modell for allergivaksinasjon, skriver Hans Grönlund ved Karolinska Universitetssjukhuset i siste utgave av Allergi i Praksis.

Grönlund H. Tre vaccinationer som bot mot allergi - kan det snart bli möjligt? Allergi i Praxis nr. 1; 2011: 14 - 18, pdf >.