Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Sosial møteplass for personer med kols

Allergi i Praksis 2 - 2011

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Hygienehypotesen som har slått fast at miljøfaktorer spiller en rolle for utvikling av allergier hos barn, fyller 20 år, men fortsatt vet vi langt fra nok om hvordan.
No image

Hygienhypotesen har uppnått myndig ålder­ – ännu dröjer körkortet

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hygienehypotesen har passert sin tjuende års fødselsdag. Så langt har man kunne slå fast at miljøfaktorer spiller en rolle for hvorvidt et barn utvikler allergier eller ikke. Men ønsket om å kunne definere en generell forebyggende intervensjon på bakgrunn av alle studiene, er fortsatt ikke mulig.

No image

Astmaforløp fra barn til voksen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Opptil 30% av alle barn har erfart obstruktive luftveisproblemer første leveår. En stor andel er virusutløst. Göran Wennergren beskriver i siste utgave av Allergi i praksis risikofaktorene for å utvikle astma, og for å kunne få en persisterende astma i voksen alder.

No image

Barneastma og kols

Dato publisert: Sist oppdatert:

Barn med astma får oftere kronisk obstruktiv lungesykdom i voksen alder, viser tall fra en stor europeisk lungehelseundersøkelse.

No image

Matallergier - fra barn til ungdom

Dato publisert: Sist oppdatert:

Eva Östblom, fra Karolinska Institutet påpeker i en artikkel i siste utgave av Allergi i Praxis at det ikke finnes noe som taler for at man kan minske risikoen for allergier gjennom å unngå visse matvarer, eller å vente med å gi barnet smaksporsjoner.

No image

Livsstil och allergiutveckling. Från lokal hypotes till europeiskt nätverkssamarbete

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Sverige har studier av antroposofiske miljøer vist at barn i disse miljøene har mindre allergi enn barn med en kovensjonell livsstil. Man har imidlertid ikke visst hvilke faktorer som forklarer denne lave forekomsten.