Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Astmaforløp fra barn til voksen

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Opptil 30% av alle barn har erfart obstruktive luftveisproblemer første leveår. En stor andel er virusutløst. Göran Wennergren beskriver i siste utgave av Allergi i praksis risikofaktorene for å utvikle astma, og for å kunne få en persisterende astma i voksen alder.

Familiær disposisjon for astma, atopisk eksem, allergisk sensibilisering, økt antall eosinofile i blodet og plager mellom virusinfeksjonene, taler for at tidlige problemer skal kunne utvikles til astma. Man har ingen holdepunkter for at inhalasjonssteroider kan endre astmasykdommens naturlige forløp, men behandlingen har hatt dramatisk effekt på sykelighet og sykehusinnleggelser og følgelig gitt mange en bedret livskvalitet.

Wennergren  G. Astmaförlopp – från barn till vuxen. Allergi i Praxis nr. 2; 2011. 12 – 14.