Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Barneastma og kols

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Barn med astma får oftere kronisk obstruktiv lungesykdom i voksen alder, viser tall fra en stor europeisk lungehelseundersøkelse.

Felles gener og risikofaktorer er én mulig forklaring. Gener som påvirker lungenes vekst og utvikling in utero og tidlig barndom, i samspill med skadelige miljøfaktorer, kan tenkes å føre til både astma i barneårene og kols i voksen alder.

Tobakksrøyking påvirker for eksempel lungeutvikling tidlig i livet og er knyttet til økt risiko for begge sykdommer. Fosterliv og spedbarnsalder er trolig en viktig periode for forebygging. En annen mulig forklaring er at barneastma kan tenkes å utvikle seg til kols. Det vil være av den største betydning å kartlegge om astmabehandling og miljøforhold påvirker en slik utvikling, skriver Torill Mørkve og medarbeidere ved Haukeland universitetssykehus i siste utgave av Allergi i Praksis