Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Hygienhypotesen har uppnått myndig ålder­ – ännu dröjer körkortet

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Hygienehypotesen har passert sin tjuende års fødselsdag. Så langt har man kunne slå fast at miljøfaktorer spiller en rolle for hvorvidt et barn utvikler allergier eller ikke. Men ønsket om å kunne definere en generell forebyggende intervensjon på bakgrunn av alle studiene, er fortsatt ikke mulig.

Hygienehypotesen har passert sin tjuende års fødselsdag. Det har vært utført utallige undersøkelser om forekomst av bakterier, tarmparasitter, allergener og andre faktorer i barnets omgivelser ved livets start. Så langt har man kunne slå fast at miljøfaktorer spiller en rolle for hvorvidt et barn utvikler allergier eller ikke. Men ønsket om å kunne definere en generell forebyggende intervensjon på bakgrunn av alle studiene, er fortsatt ikke mulig.

Trolig er det slik at valget mellom toleranse eller allergi for et bestemt allergen avgjøres av hvordan det første gang presenteres for kroppen; ved hvilken alder og for hviket organ i kombinasjon med andre faktorer som stimulerer til toleranse eller ikke, skriver Magnus Aurivillius i sin artikkel i siste utgave av Allergi i Praksis.

Aurivillius M. Hygienhypotesen har uppnått myndig ålder­ – ännu dröjer körkortet  Allergi i Praxis no. 2; 2011: 6- 11.