Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Livsstil och allergiutveckling. Från lokal hypotes till europeiskt nätverkssamarbete

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
I Sverige har studier av antroposofiske miljøer vist at barn i disse miljøene har mindre allergi enn barn med en kovensjonell livsstil. Man har imidlertid ikke visst hvilke faktorer som forklarer denne lave forekomsten.

Enten kan det være slik at barna i de antroposofiske miljøene ikke eksponeres for visse allregistimulerende faktorer, alternativt at selve livsstilen motvirker effekten av disse faktorene, skriver Fredrik Stenius og Johan Alm ved Karolinska Institutet i siste utgave av Allergi i Praxis.

Nå studeres tema bredt også i europeisk sammenheng.

Stenius F, Alm J. Livsstil och allergiutveckling. Från lokal hypotes till europeiskt n¨nätverkssamarbete. Allergi i Praxis no. 2- 2011; 34 - 38