Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Matallergier - fra barn til ungdom

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Eva Östblom, fra Karolinska Institutet påpeker i en artikkel i siste utgave av Allergi i Praxis at det ikke finnes noe som taler for at man kan minske risikoen for allergier gjennom å unngå visse matvarer, eller å vente med å gi barnet smaksporsjoner.

Melk- og eggallergi, som er de vanligst forekommende matvareallergier hos små barn, brenner ut i de fleste tilfeller. Eva Östblom, fra Karolinska Institutet påpeker i en artikkel i siste utgave av Allergi i Praxis at det ikke finnes noe som taler for at man kan minske risikoen for allergier gjennom å unngå visse matvarer, eller å vente med å gi barnet smaksporsjoner.

Interessant er eksemplet når det gjelder fiskeinntak, der tidlig og hyppig eksponering for fisk ikke synes å øke risikoen for allergi mot fisk,  snarere tvert om. Mange myter om matvareallergi avkreftes i denne artikkelen.

Östblom E. Födoämnesallergi – från barn till tonår. Allergi i Praxis nr. 2; 2011: 28 - 32