Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 3 - 2011

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Astmakontroll handler ikke bare om å ta riktige medisiner til rett tid, men like mye om å forstå og ta hensyn til faktorer som kan påvirke sykdommen, som stress angst og depresjon. Astmakontroll og astmarehabilitering er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

Psykiske uhelse ved astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nyere forskning har vist en klar sammenheng mellom psykiske plager og dårlig astmakontroll, lav livskvalitet og dårlig behandlingsetterlevelse.

No image

Personlighetens betydning for oppnådd og opplevd astmakontroll

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forskning viser at personligheten kan ha betydning for hvordan mennesker oppfatter sin helse. Det finnes begrenset forskning på personlighet i forhold til astmakontroll, men noen studier viser at personlighetstrekk som følelsesmessig ustabilitet, stor impulsivitet og lav grad av åpenhet synes å oppleve dårlig astmakontroll. Det skriver Malin Axelsson i siste utgave av Allergi i Praksis.

No image

Mozart og Chaplin som terapi mot allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

En japansk undersøkelse viser at pasienter med atopisk eksem som ble prikktestet før og etter de hadde sett filmen ”Modern Times” med Chaplin fikk påvist mindre utslag på prikktest etter filmen.

No image

Rehabilitering av yrkesrelatert astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Alle pasienter med yrkesrelatert astma bør tilbys rehabilitering. Et vellykket resultat forutsetter at helsepersonell er oppmerksomme på tilstanden og har nødvendige kunnskaper om hvordan den skal håndteres og at det finnes et godt organisert samarbeid mellom primærhelsetjeneste, arbeidsplass og spesialisthelsetjeneste.