Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Mozart og Chaplin som terapi mot allergi

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
En japansk undersøkelse viser at pasienter med atopisk eksem som ble prikktestet før og etter de hadde sett filmen ”Modern Times” med Chaplin fikk påvist mindre utslag på prikktest etter filmen.

Flere undersøkelser har vist hvordan det å høre på musikk eller le av morsomme filmer, har forandret prikktestutslag. Men undersøkelsene sier lite om hvordan pasientens sykdomssymptom påvirkes av disse opplevelsene. Effekten av positive følelser på allergiske symptomer bør studeres mer inngående, sier Nils E Eriksson i et intervju i siste utgave av Allergi i Praksis.

Eriksson har selv laget en sammenfatning av de undersøkelser som omhandler musikkens, humorens og andre følelser påvirkning på allergisykdommer på sin gen hjemmeside.

Granstedt A. Mozart och Chaplin som terapi mot allergi. Allergi i Praxis nr.3; 2011: 16-17 >>