Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Personlighetens betydning for oppnådd og opplevd astmakontroll

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskning viser at personligheten kan ha betydning for hvordan mennesker oppfatter sin helse. Det finnes begrenset forskning på personlighet i forhold til astmakontroll, men noen studier viser at personlighetstrekk som følelsesmessig ustabilitet, stor impulsivitet og lav grad av åpenhet synes å oppleve dårlig astmakontroll. Det skriver Malin Axelsson i siste utgave av Allergi i Praksis.

Axelsson M. Personlighetens betydelse för uppnådd och upplevd astmakontroll. Allergi i Praxis 2011; 3: 12-15.