Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Psykiske uhelse ved astma og allergi

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Nyere forskning har vist en klar sammenheng mellom psykiske plager og dårlig astmakontroll, lav livskvalitet og dårlig behandlingsetterlevelse.

Er det slik at psykiske plager forverrer astmaen eller gir en dårlig kontrollert astma økte psykiske plager? Det finnes argumenter for at sammenhenger kan gå i begge retninger, men  forskningen peker på at det blant astmapasienter finnes opp til seks ganger så mange med angst og depresjon som blant de uten astma.

Kronisk stress er også vist å ha en direkte effekt på immunsystemet og kan derfor tenkes å forverre en astmasykdom. Å ta hensyn til pasientens psykiske tilstand vil derfor være en viktig del av et holistisk syn på pasienten og viktig for å oppnå optimal astmakontroll og livskvalitet, konkluderer Leif Bjermer og Alf Tunsäter i siste utgave av fagbladet Allergi i Praksis.

Tunsäter A, Bjermer L. Psykisk ohälsa vid astma och allergi. Allergi i Praxis nr. 3; 2011: 6 - 10, pdf >>