Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Rehabilitering av yrkesrelatert astma

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Alle pasienter med yrkesrelatert astma bør tilbys rehabilitering. Et vellykket resultat forutsetter at helsepersonell er oppmerksomme på tilstanden og har nødvendige kunnskaper om hvordan den skal håndteres og at det finnes et godt organisert samarbeid mellom primærhelsetjeneste, arbeidsplass og spesialisthelsetjeneste.

Tor B. Aasen beskriver hvordan intervensjon kan skje enten ved yrkeshygieniske tiltak eller ved at pasienten skifter arbeidssted. Dersom det utvikles en kronisk astma, er begrensning av eksponering for irritanter et viktig tiltak.

Aasen T. Rehabilitering av yrkesrelatert astma. Allergi i Praksis nr. 3; 2011: 18-21>>